Stretnutie na MDV SR

Dňa 2. 7. 2020 sa konalo stretnutie na Ministerstve dopravy a výstavby.

Naše požiadavky zaslané vopred Stretnutie-MDVSR_poziadavky.pdf

Naše zhrnutie stretnutia Stretnutie-MDVSR_zhrnutie.pdf

Zápisnica zo stretnutia Stretnutie-MDVSR_zapisnica.pdf

Príloha 1 k zápisnici Prezentacia_Beliaev.pdf

Príloha 2 k zápisnici Pokyny-Rakuskej-Lekarskej-Komory.pdf

Odpoveď na petíciu z MDV SR:
(tiež na ich stránke Oddelenie vnútornej kontroly, sťažností a petícií je Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 11/2020)

V médiách

Zhrnutie stretnutia ako ho videl redaktor zo Živé.sk Boli sme na stretnutí aktivistov proti 5G so štátnymi odborníkmi. Ako dopadlo?

Naša žiadosť o opravu v súlade s tlačovým zákonom ziadost_o_opravu.pdf, ich odpoveď, návrh druhej žiadosti ziadost_o_opravu2.pdf, ich druhá odpoveď

Pridajte svoj názor