Roznos časopisu Zem&Vek

22. 10. 2020 – tlačová správa

List poslancom od Petičného výboru Stop budovaniu 5G sietí na Slovensku

Dňa 22. 10. 2020 odovzdali zástupkyne Petičného výboru Stop budovaniu 5G sietí na Slovensku v podateľni Národnej rady Slovenskej republiky list pre každého poslanca. Žiadajú v ňom zástupcov občanov, aby sa o problematike dobre informovali, a aby hájili záujmy občanov a nie korporácií.
Rovnaký list zasielajú poslancom mestských a obecných zastupiteľstiev po celom Slovensku. Dúfajú, že naši zástupcovia pristúpia k problematike zavádzania 5G sietí zodpovedne a s kritickým myslením.

List poslancom vo formáte PDF

Články o 5G z časopisu Zem a Vek, 08/20

Zoznam miest pre rozvoz, docs.google

September 2020

Vďačne sme prijali ponuku časopisu Zem&Vek, ktorý téme 5g venoval augustové číslo na vysokej odbornej úrovni (strany 32 – 65). Tiež s veľkou vďakou prijímame ich veľkorysý dar remitendy, ktorý akceptovali na našu prosbu, aby sa tieto závažné informácie mohli šíriť medzi kompetentnými.

Postupne roznášame na mestské zastupiteľstvá po celom Slovensku. Sami to však nezvládneme, a preto chceme poprosiť občanov, aby informovali poslancov vo svojom meste, obci. Vytlačte si sprievodný list a stránky z časopisu Zem&Vek, vložte do obálky a zaneste zvolenému mestskému poslancovi, ideálne všetkým.

Nechceme sa nijako vyjadrovať ku ostatným článkom tohto časopisu, na to vplyv nemáme. Sme apolitickí a vďační za akýkoľvek mediálny priestor, ktorý dostaneme, nakoľko sme zistili, že cenzúra je skutočne obrovská.

Pridajte svoj názor