Rozhovory

O 5G s… Mgr. Ivom Balajom

O EMP s… Mgr. Ivom Balajom

O biologických účinkoch EMP a 5G s… Dr. Magdou Havas

Pridajte svoj názor