Odovzdanie žiadosti na Úrade vlády

Petičný výbor petície proti 5G sieťam

Vláda SR
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

Vec: Žiadosť o pozastavenie projektu 5G sietí a preskúmania ich bezpečnosti

Vážení členovia Vlády SR,

ako zástupcovia petičnej iniciatívy za zastavenie budovania 5G sietí na Slovensku žiadame o pozastavenie zavádzania 5G sietí na Slovensku, kým sa nepreskúma bezpečnosť tejto technológie.

Podávame vám návrh na zmenu legislatívy, o ktorej by mala neodkladne rokovať vláda a parlament a po prijatí predmetnej novely by mali byť podľa novelizovanej zmeny zákona posúdené aj 5G siete.

Okrem toho vám predkladáme argumentáciu Fóra pre komunikačné technológie k výhradám proti zavádzaniu 5G sietí na Slovensku a komentár k tejto argumentácii od občianskej iniciatívy Regulácia vysielačov.

Žiadame zohľadniť názor signatárov našej petície, ktorých je napriek informačnému deficitu o 5G sieťach na Slovensku už vyše 13 tisíc.

Veríme, že ako predstavitelia štátu zvolení občanmi budete zodpovedne rozhodovať o nových technológiách, ktoré môžu výrazne zhoršiť kvalitu života občanov SR.

S pozdravom
Ing. Jana Michálková za petičný výbor
v Bratislave 17.6.2020

Prílohy

  1. Návrh novely zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
  2. Reakcia poskytovateľov služieb elektronických komunikácií združených vo Fóre pre komunikačné technológie
  3. Komentár občianskej iniciatívy Regulácia vysielačov k listu Fóra pre komunikačné technológie
Pridajte svoj názor