Odovzdanie petície na Úrade vlády, pani prezidentke, Ministertstve pre investície, Ministerstve zdravotníctva, Úrade pre regulácie

Odovzdávanie petície na Ministerstve zdravotníctva

Dňa 10. 6. sme odovzdali petíciu na Úrade vlády, pani prezidentke, Ministertstve pre investície, Ministerstve zdravotníctva, Úrade pre regulácie.

Sprievodný list k odovzdaniu petície

V médiách: https://zive.aktuality.sk/clanok/147218/slovensku-peticiu-proti-5g-oficialne-odovzdaju-vlade-aj-prezidentke-ma-14500-podpisov/

Následné stretnutie na MZ SR dňa 7. 7.

Odpoveď s MZ SR zo dňa 10. 7. – oznámenie výsledku vybavenia petície:

Naša reakcia na oznámenie výsledku vybavenia petície dňa 26. 7. 2020, na ktorú sme do dnešného dňa nedostali odpoveď. Náš list opätovne zasielame 23. 9., tentokrát aj normálnou poštou a prikladáme aj návrh na expertnú skupinu.

Pridajte svoj názor