Odborná diskusia

Žiadame objektívnu, vecnú odbornú diskusiu

Vieme sprostredkovať odborníkov – vedcov, lekárov, ľudí, ktorí sa téme venujú roky.

Žiadame lepšiu informovanosť občanov

Žiadame sprístupnenie online mapy všetkých vysielačov vysielajúcich v licencovaných pásmach pre verejnosť, spolu s detailným info o výkonoch a azimutoch (rozhlas, TV, mobilne siete, tetra, atď).

Pridajte svoj názor