O biologických účinkoch EMP, elektro hypersenzitivite a 5G s Dr. Magdou Havas

Z archívu 5G Summit od Josh del Sol

Dr. Magda Havas je emeritnou profesorkou na Trent School of Environment and Center for Health Studies na Trent University v Peterborough v Kanade. Robí výskum biologických účinkov elektromagnetického znečistenia a priaznivých účinkov elektroliečby. Je spoluautorkou SOS pre verejné zdravie, Tieňová stránka bezdrôtovej revolúcie. Dr. Havas je medzinárodne uznávaná za svoju predchádzajúcu prácu o kyslých dažďoch a znečistení kovmi, ako aj za súčasný výskum v oblasti elektromagnetického znečistenia a elektromagnetickej terapie.

Magda_Havas_Transcript

Josh: Na dnešnom samite sa k nám pripojí Dr. Magda Havas, ktorá je už mnoho rokov lídrom vo výskume elektromagnetického zdravia. Dr. Havas, veľmi vám ďakujem, že ste sa dnes k nám pripojili.

Dr. Havas: Je mi potešením.

Ako ste sa zapojili do tejto oblasti výskumu?

Robila som výskum kyslých dažďov a znečistenia kovmi. To bolo moje pôvodné pozadie ako doktorantky a prvý typ výskumu, ktorý som urobila po absolvovaní univerzity v Toronte. Zapojila som sa do toho okolo roku 1975 a do polovice 90. rokov máme legislatívu o čistom ovzduší, o ktorú sme sa nakoniec usilovali. Preto veľa vedcov uskutočňujúcich výskum malo v konečnom dôsledku zmeniť politiku tak, aby jazerá prestali byť kyslé a zdravie ľudí sa zlepšovalo. Takže akonáhle sme mali právne predpisy o čistom ovzduší, stratila som záujem o pokračovanie vo výskume kyslých dažďov. Niekoľko rokov sme študovali, ako sa jazerá zotavujú. Čistý vzduch teda urobil v prostredí veľmi veľké zmeny. Prostredie reagovalo oveľa rýchlejšie, ako si vedci mysleli, čo bolo veľmi sľubné.

Ale v tej fáze som si uvedomila, že ma bavilo robiť výskum v oblasti, ktorá bola vedecky kontroverzná. V podstate to znamená, že vedci nesúhlasia, takže viete, že jedna strana bude mať pravdu a druhá sa bude mýliť. A keď je toľko kontroverzií, nikdy neviete, ktorým smerom to nakoniec skončí. Takže sa mi samozrejme páčia veci, ktoré vo vede nie sú známe.

Chcela som tiež urobiť niečo, čo malo skutočne zásadný vplyv na životné prostredie a na ľudské zdravie. A v tom čase som učila kurz s názvom ekológia znečistenia, kde sme sa zaoberali množstvom rôznych druhov znečisťujúcich látok v životnom prostredí, väčšinou chemických.

Myslela som si, že chcem na svoje prednášky prispieť zavedením elektro smogu a toho, ako ovplyvňuje napríklad deti s nárastom leukémie, čo bola jedna z prvých oblastí výskumu. A tak som sa do toho naozaj dostala zo zvedavosti a chcela som o tom učiť. Trvalo mi asi tri roky čítania literatúry, kým som si o tom urobila svoj osobný názor. Bola to pre mňa relatívne nová oblasť, venovala som sa skôr chemickým toxínom než elektromagnetickým toxínom a tak som sa musela veľa učiť. Keď som čítala literatúru, vtedy to bolo všade. A tak existovali ľudia, ktorí hovorili, viete, deti, ktoré žijú v blízkosti elektrických vedení, majú väčšie riziko vzniku leukémie a iní ľudia hovorili, že tieto štúdie nie sú veľmi dobre vykonané, to nie je pravda.

A po troch rokoch som nadobudla presvedčenie, že existuje nielen súvislosť s detskou leukémiou, ale aj ľudia, ktorí boli vystavení riziku z povolania, majú väčšie riziko vzniku rôznych druhov rakoviny. Potom som sa vzdialila od pohľadu iba na elektromagnetické polia s extrémne nízkou frekvenciou, ktoré súvisia s elektrinou, a prešla som na niečo, čo sa volá špinavá elektrina a nakoniec som sa presunula na vyššie frekvencie, vysokofrekvenčné a mikrovlnné žiarenie. Takže som vo svojom výskume v podstate zahrnula celú škálu – od extrémne nízkej frekvencie až po mikrovlnné rúry.

Vynikajúce. Povedali ste, že ste sa zapojili do výskumu kyslých dažďov a celého toho rozhovoru v 70. rokoch a v polovici 90. rokov došlo k prijatiu právnych predpisov. Teda prebehlo 20-ročné obdobie latencie. Kde sme v bezdrôtovej konverzácii? Dalo by sa aplikovať podobné aj do našej problematiky? Kedy sa táto konverzácia dostane do bodu zlomu a presadia sa nariadenia na zabezpečenie bezpečných technológií?

Pokiaľ ide o kyslé dažde, zapojila som sa do nich pomerne skoro, keď sa to ešte len začínalo medzinárodne uznávať. A pokiaľ ide o elektromagnetické znečistenie, skutočne záleží na tom, kde je vaša štartovacia čiara. Takže ak sa vrátime napríklad k niektorej z historických literatúr o mikrovlnnom žiarení, vrátime sa to do 40. a 50. rokov. Moje zapojenie sa začalo v roku 2000. Bol to prvý rok, čo som o tom vlastne publikovala. Začal som okolo roku 1995. Trvalo mi asi päť rokov, kým som mala pocit, že viem dosť na publikovanie v tejto oblasti. Takže som v tom už asi 20 rokov. Pokiaľ ide o elektromagnetické znečistenie, je tu oveľa viac zdrojov, je to oveľa zložitejšie. Reakcií je oveľa viac v tom zmysle, že sa nesnažíme obmedziť komíny. A viete, o túto misiu vlastne žiadame ľudí, aby obmedzili bezdrôtové používanie niektorých z týchto technológií. A ľudia milujú svoje vychytávky. Tomuto je teda veľký odpor. Nežiadame teda iba priemyselné odvetvie o vykonanie zmien, čo je v podstate to, čo sme robili s kyslými dažďami. Vlastne nabádame ľudí, aby robili zmeny v spôsobe života a v tom, čo robia vo svojich domovoch, aby minimalizovali expozíciu a chránili sa, a to je ťažšie.

Áno, dobre povedané. Aké sú rôzne typy elektromagnetického znečistenia a aké účinky majú?

Pokiaľ hovoríme o neionizujúcom žiarení, podľa mňa spadajú do štyroch kategórií. Prvá má extrémne nízku frekvenciu a zahŕňa elektrické aj magnetické pole. Druhým je niečo, čo sa nazýva špinavá elektrina. A to je v rozmedzí kilohertzov. Takže sú to tisíce cyklov za sekundu. Je to rádiofrekvencia, ktorá sa šíri pozdĺž drôtu a potom z neho vyžaruje. Máme tiež niečo, čo sa nazýva pozemný prúd, čo je kombinácia nízkofrekvenčnej a rádiofrekvenčnej energie, tok je vedený po zemi, takže interaguje s ľuďmi veľmi odlišným spôsobom. Potom je tu zjavné mikrovlnné žiarenie na oveľa vyšších frekvenciách, ktoré sa stále nachádzajú v rádiofrekvenčnom pásme. Môžeme vystúpiť na infračervené a viditeľné svetlo, ktoré sú stále súčasťou neionizujúcej časti elektromagnetického spektra. A takisto robím výskum so svetlom, väčšinou z terapeutického hľadiska, ako nám pomáha liečiť, na rozdiel od toho, ako nám škodí.

Dobre. Svetlo vrátane červeného svetla, infračervené terapie, o ktorých sme hovorili pred hovorom?

Správne. A tiež modré svetlo. Modré svetlo je veľmi dobré pri akýchkoľvek kožných problémoch, ktoré ľudia majú, napríklad pri psoriáze. Vrátane ultrafialového. Ultrafialové žiarenie dostalo zlé meno, ale pokiaľ ho využívate striedmo, existujú skutočne dobré terapeutické aspekty UV žiarenia. Robím teda výskum vo všetkých týchto oblastiach.

Aké sú vo vašom výskume a v odbore vedy kľúčové biologické účinky elektromagnetického znečistenia?

Nazývam to elektro smog, aby som zahrnula všetko. Viete, elektro smog sú všetky formy neionizujúceho žiarenia. Takto to používam. Účinky na zdravie spadajú do troch kategórií, jednou je samozrejme rakovina. Druhou sú problémy s reprodukciou, najmä ako ovplyvňuje spermie. Máme o tom veľa informácií. Existujú však aj podozrenia na vplyv na potraty a k problémom s potomkami, ak sú in utero vystavené elektromagnetickému žiareniu. Je viac z nich, že majú také neurologické poruchy, poruchy učenia. A podľa mňa je to všetko súčasť reprodukčného problému. A potom je tu tretia oblasť, ktorá je dosť veľká a nieje presne určená. Zaoberá sa väčšinou neurologickými, ale aj hormonálnymi problémami a máme tendenciu ich zhlukovať ako elektro hypersenzitivita. Takže tri oblasti rakovina, reprodukcia a elektro hypersenzitivita sú kľúčovými biologickými odpoveďami na elektro smog.

Rád by som sa ponoril do niektorých konkrétnych výskumov, ktoré ste v tejto oblasti vykonali. Pamätám si, že som videl množstvo rôznych videí a rôznych uhlov a tém, ktoré skúmate a jedno z nich bolo s pacientmi s elektro hypersenzitivitou alebo s tými, ktorí to cítia a / alebo vykazujú príznaky, keď je zapnutý bezdrôtový zdroj elektrosmogu. Môžete nám povedať konkrétne viac o tejto práci?

Áno. Primárnou oblasťou môjho výskumu je, ako môžeme diagnostikovať niekoho, kto má elektro hypersenzitivitu pomocou objektívnej technológie, objektívnych metód. Môžeme sa teda niekoho opýtať, aké silné sú bolesti hlavy alebo niečo iné, čo prežíva. A to je subjektívna reakcia, ktorá má zjavne skutočnú hodnotu, najmä pre človeka. Ale vo vede je to inak, dôležitá je spoľahlivosť, pretože ľudia budú mať – viete, množstvo bolesti ktoré zažívate a množstvo bolesti, ktoré zažívam napr. ja, môže byť veľmi odlišné. A tak, môžete mať veľa bolesti a pre vás je minimálna, zatiaľ čo rovnaké množstvo bolesti by mňa mohlo úplne zraziť. Takže chýba tu táto konzistencia. Tiež si môžete zhoršovať svoju bolesť svojimi návykmi, používaním rôznych zariadení atď. Alebo môžete dokonca predpokladať, že veľa z toho máte len v hlave, na rozdiel od toho, čo je skutočne fyziologické.

Otázkou teda je, aké fyziologické reakcie ľudia prejavujú, ktoré môžeme merať? A ako tieto informácie dostaneme do zdravotníckej komunity? Takže to sú momentálne moje kľúčové oblasti výskumu. A tak sme pracovali s ľuďmi, ktorí sú diabetici. Takže ak ste diabetik a ste tiež elektricky precitlivení, je pravdepodobné, že keď budete vystavení elektrosmogu vo vašom prostredí, ovplyvní to vašu hladinu cukru v krvi. Regulácia krvného cukru je jednou z veľmi dôležiyých väzieb pre niekoho, kto je diabetik.

A ukázalo sa, že ovplyvňuje diabetikov prvého aj druhého typu. Takže môžete byť diabetikom prvého typu a byť elektricky precitlivelí alebo diabetici druhého typu môžu byť elektricky precitlivení alebo byť jedným z tých, ktorí nemajú precitlivenosť na elektrinu. A tak sme začali pracovať s ľuďmi, pretože meranie cukru v krvi je objektívna metóda. Je to úplne spoľahlivé a dosť presné. A tak sme začali prácou s ľuďmi, ktorí boli za rôznych okolností diabetici, a to buď ich vystavením väčšiemu množstvu elektro smogu, alebo znížením ich vystavenia, a potom dokumentovaním zmien hladiny cukru v krvi.

A uvediem vám len jeden príklad tohto výskumu, pretože si myslím, že je to niečo, čo má význam pre veľmi veľkú populáciu. Pracovali sme so ženou v New Yorku, ktorá bola diabetička druhého typu. Nebrala vôbec žiadne lieky. A hladinu cukru v krvi kontroluje podľa stravy, ktorú konzumovala, a v prípade, že by mohla prijať viac sacharidov a cukru, ako jej telo malo rado, šla by sa prejsť na 20 minút. A počas toho 20-minútového cvičenia by sa jej spotreboval cukor v krvi a vrátil sa do normálu. A urobila by to počas niekoľko dní a fungovalo to veľmi spoľahlivo. Niektoré dni nechcela ísť von na prechádzku, pretože pršalo alebo bola príliš tma alebo čokoľvek iné. A tak si zacvičí na bežiacom páse, ktorý mala vo svojom dome. A ona by si zmerala hladinu cukru v krvi predtým, ako sa dostala na bežecký pás, a zmerala si hladinu cukru v krvi po 20 minútach chôdze na bežeckom páse. Zakaždým, keď išla na bežiaci pás, jej hladina cukru v krvi stúpala, nie klesala. A ak ste to spomenuli lekárom, spočiatku vám neveria, pretože skutočne používate cukor. Ako môže teda hladina cukru v tele stúpať?

Jednou z vecí, ktoré sme zistili a mohli by to vysvetliť, ak niekto, kto je elektro hypersenzitívny, keď je vystavený elektrosmogu, jeho telo veľmi často prechádza stresovou reakciou. Viete, zvýšená sympatetická stresová reakcia, ako napríklad boj alebo útek. A ak vaše telo vstúpi do tohto boja alebo úteku, uvoľní do tela cukor, aby ste ho mohli spotrebovať na to, aby ste mohli robiť čokoľvek, viete, utiecť pred šabľo ozubeným tigrom.

A tak stresová reakcia zvyšuje hladinu cukru v krvi a u diabetikov, ktorí nemajú správne množstvo inzulínu alebo sú určitým spôsobom ohrození, hladina cukru v krvi neklesne. A tak niekto, kto je diabetik, vystavený elektromagnetickému znečisteniu, na ktoré je citlivý, a je pravdepodobné, že jeho hladina cukru v krvi stúpne a v priebehu 10 až 20 minút stúpne. Je to teda veľmi rýchla reakcia. Vložte ich do elektromagneticky čistého prostredia a ich hladina cukru v krvi klesá. Tento jav je už celkom predvídateľný.

V skutočnosti to nazývame iný typ cukrovky, namiesto prvého, ​druhého sme to nazvali tretím. Hovoríme tomu cukrovka typu tri alebo niečo, čo je spúšťané okolitým prostredím. A to je niečo, čo je pre lekárov naozaj dôležité vedieť. Pretože keď hovoria svojim pacientom, aby len cvičili, a je jedno, či idete na bicykli alebo na bežiacom páse alebo na akomkoľvek elektronickom zariadení. Nie je to ale tak, ak ste takisto elektro hypersenzitívny. Musíme teda dať lekárom vedieť, že to nie je vhodný spôsob na cvičenie pre elektricky citlivých ľudí.

Zaujímavé. Vďaka za to. Pojem elektrocitlivosť alebo elektro hypersenzitivita, ja som si myslel osobne a viem, že s tým aj druhí ľudia zápasili, pretože sa takmer zdá, že na tej hypercitlivej osobe je niečo neobvyklé alebo čudné, ako napríklad predstava, že “Och, si len precitlivelý, všetko ťa trápi. “

Ale v skutočnosti by sa to dalo nazvať aj mikrovlnná choroba alebo dokonca, viete, prekročenie toxického zaťaženia environmentálnymi stresormi a toxínmi. Myslím, že ďalší spôsob, ako by sa to dalo opísať, je možno elektromagneticky vedomý, vy ste len vedomejší, ste interaktívnejší so svojím prostredím. Môžete teda o tomto pojme troche hovoriť a aj pre publikum, ktoré je na tieto oblasti veľmi citlivé, len aby sme im pomohli kontextualizovať, že to nie je niečo, pre čo sú obeťou na zvyšok života, že sú to veci, ktoré majú moc, a existujú spôsoby, ako to môžu vidieť, a veci, ktoré môžu urobiť, aby sa vrátili.

No, súhlasím s vami. Viete, koncept prečo je elektro hypersenzitivita, prečo nie práve elektrocitlivosť. A diskutovala som o tom s Ollem Johansonom pred mnohými, mnohými rokmi a povedal dôvod, že sa používa hypersenzitivita, pretože sme všetci elektricky citliví. Viete, my sme vlastne bytosti svetla. A ak vôbec, jednou z hlbších lekcií, ktoré som sa pri výskume naučila, je posunúť sa od chemickej paradigmy fungovania a chápania ľudského tela a prejsť k energetickej paradigme fungovania tela.

Mikroskopické zábery ľudskej pokožky, výskum prof. Olle Johansonna, 1991, za ktorý bol ocenený prestížnou vedeckou cenou vo Švédsku.
Skúmanie mastocytov alebo tzv žírnych buniek, v pravo u ľudí s EHS, vľavo bez.
“Štatisticky sú pozorované veľmi výrazné zvýšenia a excitácia buniek. Podobné zábery sa dajú nájsť po vystavení UV alebo RTG žiarením, ide o klasické poškodenie ožarovaním”.

A myslím si, že akonáhle sa presuniete do tohto spôsobu myslenia, veľa vecí zapadne na svoje miesto a začnú dávať zmysel. Zatiaľ čo inak si stále škriabete hlavu, pretože tomu nechápete. Je to ako Koperníkov model vesmíru a slnečnej sústavy a Zem je stredom a slnko je stredom. A tak teraz, ak si o nás myslíte, že sme elektromagnetické bytosti, a jednoducho každá bunka v našom tele má elektromagnetický potenciálny náboj na membráne. Celá naša neurologická aktivita, všetky chemické reakcie sú tiež elektromagnetické reakcie.

Takže akonáhle sa začneme takto pozerať na ľudské telo, sme všetci elektrocitliví, čo znamená, že do istej miery budeme reagovať na čokoľvek v našom prostredí, ktoré má náboj, čo sa nejakým spôsobom pohybuje. Takže ak ste elektro hypersenzitívny, znamená to jednoducho, že úrovne expozície teraz spôsobujú zmeny vo vašom tele, ktoré sú často negatívne. My ostatní sme pravdepodobne v homeostáze, na udržanie tejto homeostázy používame energiu.

Takže sa nevyhnutne nemusíme meniť, nemusí nás nevyhnutne bolieť hlava, ale zobralo to sakra veľa energie, aby sa zabránilo práve tej bolesti hlavy. A potom prekonáte určitý prah, pri ktorom vaše telo už nedokáže udržať túto homeostázu, a vtedy sa u vás začnú prejavovať príznaky. A typy príznakov, ktoré máte, závisia od vášho najslabšieho článku v tele. Takže som sa zmienila, že viete, ak ste diabetik, bude to hladina cukru v krvi, ak máte sklerózu multiplex – a spolupracovali sme aj s ľuďmi, ktorí majú SM. Bude to neurologická porucha.

Kometový test, citlivá a efektívna technika na analýzu poškodenia DNA vo forme jedno a dvojvláknových zlomov v jednotlivých bunkách. Porovnanie poškodenia ožiarením RTG a mobilným telefónom.

Teraz ste povedali, že to môžeme nazvať mikrovlnná choroba a skôr sa to nazývalo mikrovlnná choroba. To bol názov, ktorý mu dali počas druhej svetovej vojny, čo bolo prvýkrát, čo boli použité mikrovlnné rúry. Umelé mikrovlnky, viete, umelo vyrobené mikrovlnky sa skutočne používali v prostredí. A predtým sa to volalo neurasténia. A to sa datuje na prelom storočí, začiatkom 20. rokov 20. storočia. A tu sa tento výraz používal pre ženy, ktoré pracovali na telegrafoch a telefóne. Viete, v minulosti ste museli telefonovať a zapojiť veci, ktoré boli šokujúce. Boli vystavení pomerne vysokej úrovni elektromagnetických polí a ich nervový systém sa v podstate vzdal. Začali mať únavu, nadmernú únavu, chronické bolesti, niekedy skolabovali. Proste omdlievajú. A neurasténia je oslabenie nervového systému. To je v podstate to, čo to znamená. To bola teda pôvodná diagnóza.

Potom sa presunula na chorobu z mikrovlnných alebo rádiových vĺn počas používania terminálov na zobrazovanie videa, keď veľa sekretárok písalo na počítači pred veľkou obrazovkou počítača. Potom sa to volalo obrazovková dermatitída. A Dr. Johanson zo Švédska o tom informoval a ukázal, že došlo k histologickej reakcii na žiarenie, a teraz tomu hovoríme len elektrohypercitlivosť. Vlastne to nazývam syndróm rýchleho starnutia, pretože bunky vo vašom tele starnú a vy máte príznaky starnutia.

Takže veci ako zlý spánok, chronická únava, chronická bolesť, ťažkosti so sústredením. Všetko sú to príznaky, ktoré máme s pribúdajúcim vekom. A veľa ľudí, s ktorými som sa rozprávala a majú tieto príznaky, hovorí: „No, ja len starnem a je to úplne prirodzené.“ Ale keď ich umiestnite do čistého, elektromagneticky čistého prostredia, mnoho ich príznakov zmizne. To teda nie je skutočné starnutie. To je podľa mňa rýchle starnutie, ktoré sa dá zvrátiť, čo je skutočne dobrá správa pre ľudí, ktorí trpia touto chorobou.

pokračovanie v časti 2

Pridajte svoj názor