Návrh novely zákona č. 576/2004

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Pripravujeme

Žiadame uznať diagnózu elektrohypersenzitivnych (EHS) osôb, umožniť jej zisťovanie a určiť na to pracovisko. Tak ako pri iných invalidoch myslieť na ich potreby – pre verejné miesta zabezpečiť kontaktný bod bez žiarenia, nemocnice bez wifi a vysielačov, železnice aspoň nejaké vagóny bez wifi, umožnenie napojenie cez kábel.

Pridajte svoj názor