Návrh novely zákona č. 182/1993

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Pripravujeme

Rozhodovať o umiestnení vysielača by mali aj susedia a príslušná hygienická stanica.

Pridajte svoj názor