Dôležité odkazy

Doc. Ing. Igor Belyaev DrSc. prezentácia

Smernica Rakúskej Lekárskej Komory (ÖÄK) na diagnostiku a liečbu zdravotných problémov a ochorení súvisiacich s elektromagnetickým žiarením.
slovenský preklad

Electrohypersensitivity as a Newly Identified and Characterized Neurologic Pathological Disorder: How to Diagnose, Treat, and Prevent It
Anglický originál

Verejná hĺbková analýza, požadovaná výborom ITRE Európskeho parlamentu k zavedeniu 5G (apríl 2019)
Anglický originál
Český preklad
Český komentár

International Guidelines on Non-Ionising Radiation
– anglický originál ignir.org

Zdravotné riziká vyplývajúce z vysokofrekvenčného žiarenia vrátane 5G by mali posudzovať odborníci bez konfliktu záujmov
– anglický originál 2020_Hardell.pdf

Externé stránky venujúce sa problematike

Historické stránky venujúce sa problematike

Hĺbka prenikania žiarenia pod kožu

EMspectrum
Pridajte svoj názor