Dôležité odkazy

Doc. Ing. Igor Belyaev DrSc. prezentácia

Verejná hĺbková analýza, požadovaná výborom ITRE Európskeho parlamentu k zavedeniu 5G (apríl 2019)
Anglický originál
Český preklad
Český komentár

International Guidelines on Non-Ionising Radiation
– anglický originál ignir.org

Zdravotné riziká vyplývajúce z vysokofrekvenčného žiarenia vrátane 5G by mali posudzovať odborníci bez konfliktu záujmov
– anglický originál 2020_Hardell.pdf

Externé stránky venujúce sa problematike

Elektro Hyper Senzitivita

Smernica Rakúskej Lekárskej Komory (ÖÄK) na diagnostiku a liečbu zdravotných problémov a ochorení súvisiacich s elektromagnetickým žiarením.
slovenský preklad

Electrohypersensitivity as a Newly Identified and Characterized Neurologic Pathological Disorder: How to Diagnose, Treat, and Prevent It
Anglický originál

French Court Recognizes EHS as an Occupational Disease
Anglický originál

Historické stránky venujúce sa problematike

Hĺbka prenikania žiarenia pod kožu

koza penetracia
EMspectrum
Pridajte svoj názor