Reakcia na odpoveď MZ SR

Vec: Reakcia na odpoveď – Oznámenie výsledku vybavenia petície Pet 2/2020 Petícia STOP budovaniu 5G sietí na Slovensku (ďalej len Petícia Stop 5G)