Otvorený list ku Petícii STOP budovaniu 5G sietí na Slovensku

Normou pre človeka má byť prirodzené prostredie, bez akejkoľvek civilizačnej záťaže. Čokoľvek chceme oproti tomuto stavu zmeniť, malo by to prejsť prísnym posúdením a nastavením limitov, ktoré sú neustále kontrolované, či naše zdravie nie je poškodzované.

Sprievodný list MZ SR

Vážený pán minister, vážení zamestnanci Ministerstva zdravotníctva SR, verím, že pozastavíte budovanie novej technológie 5G, kým aj u nás na Slovensku prebehne odborná diskusia a limity expozície sa nastavia tak, aby sa občania nemuseli obávať.

Tretia výzva MZ SR na novelu vyhlášky

Výzvou, ktorú podpísali významné osobnosti z oblasti vedy a výskumu, žiadajú urýchlené iniciovanie novely predmetnej vyhlášky, s cieľom uplatnenia preventívnych opatrení na Slovensku.

Stretnutie na výbore NRSR

Závery z pracovného stretnutia na pôde Výboru NR SR pre zdravotníctvo zo dňa 30. 6. 2020 na tému Problematika expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí spracované ako tézy na riešenie skupiny expertov pri MDV SR Žiadame MZ SR, aby vzhľadom na súčasný stav vedeckého poznania a jeho aplikačnú prax iniciovalo stretnutie odborníkov z príslušných vedeckých oblastí a ustanovilo expertnú skupinu, s cieľom […]