Podanie pána Drhu

Úrad verejného zdravotníctva odpovedal na podanie pána Drhu ohľadom ochorení, na korých sa podieľa elektrosmog,

Návrh novely zákona č. 182/1993

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Pripravujeme Rozhodovať o umiestnení vysielača by mali aj susedia a príslušná hygienická stanica. Navrhnite úpravu Ak ste na tejto stránke našli niečo, čo považujete za chybu, nejednoznačnosť či […]

Roznos časopisu Zem&Vek

S veľkou vďakou prijímame veľkorysý dar remitendy, ktorý akceptovali na našu prosbu, aby sa tieto závažné informácie mohli šíriť medzi kompetentnými.

Návrh novely vyhlášky č. 534/2007

Návrh na zmenu vyhlášky, ktorým sa mení a dopĺňa vyhláška č. 534/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov

List poslancom k návrhu zákona Tlač 161

V najbližších dňoch bude podaný zákon Tlač č.161, na doplnenie stavebného zákona, kde sa v §56 zvoľňuje povinnosť oznámiť inštaláciu malých antén (do 1,5 x 2,5 m) stavebnému úradu.