Bezpečnosť

Žiadame preverenie a otestovanie prichadzajucej siete 5G na medicínsko-biologickej úrovni (teda vplyv frekvencie, intenzity, modulácie, polarizácie a doby expozície na zvieratách/človeku) ešte pred jej spustením.

Je množstvo vedeckých štúdií, ktoré potvrdzujú zdravotné dopady:

Pri starších monitoroch sa dokonca riešili tieneniace nadstavce. Na ukážku článok z roku 2006: Nový osobní monitor kontroluje intenzitu elektromagnetického pole dle ICNIRP 1998 General Public.

Pridajte svoj názor