Podanie pána Drhu

Úrad verejného zdravotníctva odpovedal na podanie pána Drhu ohľadom ochorení, na korých sa podieľa elektrosmog,

Návrh novely zákona č. 182/1993

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Pripravujeme Rozhodovať o umiestnení vysielača by mali aj susedia a príslušná hygienická stanica. Navrhnite úpravu Ak ste na tejto stránke našli niečo, čo považujete za chybu, nejednoznačnosť či […]

Roznos časopisu Zem&Vek

S veľkou vďakou prijímame veľkorysý dar remitendy, ktorý akceptovali na našu prosbu, aby sa tieto závažné informácie mohli šíriť medzi kompetentnými.

Reakcia na odpoveď MZ SR

Vec: Reakcia na odpoveď – Oznámenie výsledku vybavenia petície Pet 2/2020 Petícia STOP budovaniu 5G sietí na Slovensku (ďalej len Petícia Stop 5G)