Roznos časopisu Zem&Vek

S veľkou vďakou prijímame veľkorysý dar remitendy, ktorý akceptovali na našu prosbu, aby sa tieto závažné informácie mohli šíriť medzi kompetentnými.

Reakcia na odpoveď MZ SR

Vec: Reakcia na odpoveď – Oznámenie výsledku vybavenia petície Pet 2/2020 Petícia STOP budovaniu 5G sietí na Slovensku (ďalej len Petícia Stop 5G)

Otvorený list ku Petícii STOP budovaniu 5G sietí na Slovensku

Normou pre človeka má byť prirodzené prostredie, bez akejkoľvek civilizačnej záťaže. Čokoľvek chceme oproti tomuto stavu zmeniť, malo by to prejsť prísnym posúdením a nastavením limitov, ktoré sú neustále kontrolované, či naše zdravie nie je poškodzované.