Pozor Pozor Pozor

Telekomunikačné spoločnosti nebudú môcť bez povolenia kamkoľvek umiestniť menšie vysielače. Takáto možnosť bola pôvodne v podnikateľskom kilečku Lex Korona (bod 99), pozmeňovací návrh presadili poslanci OĽaNO Tomáš Šudík a Peter Kremský. Skoro všetci poslanci hlasovali ZA. Poďakovanie

Žiadame

… objektívnu, vecnú odbornú diskusiu a lepšiu informovanosť občanov. Viac

nenavyšovanie expozície obyvateľstva elektromagnetickým poliam. Viac

lepšiu legislatívu a reguláciu Viac

odloženie budovania novej technológie 5G, kým nebude NEZÁVISLÝMI štúdiami potvrdená jeho bezpečnosť. Viac

Nie sme proti pokroku, ale ten musí ísť ruka v ruke s ochranou zdravia. Norma je zdravé životné prostredie, všetko, čo by ho potenciálne mohlo narušiť, musí byť najprv riadne otestované a musí byť preukázané, že tento nový prvok je bezpečný.

15 310
PODPISOV
100 000
CIEĽ
Príhovor s Evou Černou pred parlamentom v deň odovzdania petície.

Elektronickú formu petície nájdete tu

stránka petície

Petičný hárok vhodný na vytlačenie

petičný hárok

Pridajte svoj názor