Petícia

16 479
PODPISOV
100 000
CIEĽ

Elektronickú formu petície nájdete tu

stránka petície

Petičný hárok vhodný na vytlačenie

petičný hárok JPG PDF

Žiadame

… objektívnu, vecnú odbornú diskusiu a lepšiu informovanosť občanov. Viac

nenavyšovanie expozície obyvateľstva elektromagnetickým poliam. Viac

lepšiu legislatívu a reguláciu pod heslom “Dobrý sluha, ale zlý pán” Viac

odloženie budovania novej technológie 5G, kým nebude NEZÁVISLÝMI štúdiami potvrdená jeho bezpečnosť. Viac

Nie sme proti pokroku, ale ten musí ísť ruka v ruke s ochranou zdravia. Norma je zdravé životné prostredie, všetko, čo by ho potenciálne mohlo narušiť, musí byť najprv riadne otestované a musí byť preukázané, že tento nový prvok je bezpečný.

Príhovor s Evou Černou pred parlamentom v deň odovzdania petície.
Pridajte svoj názor